Vår app – dina förmåner!


Älskar du vår frozen yoghurt och förmånliga erbjudande? Då är vår App något för dig! Genom att ladda ner vår app får du tillgång till alla våra förmånliga erbjudande och dina besök blir ännu godare!

Ladda ner den nu i App Store eller Google Play!

Få förmånliga erbjudande

Nya erbjudanden varje vecka, på produkter som du älskar och produkter som du kanske inte visste att du tycker om! Finns alltid en anledning att besöka appen.

Så här använder du ett erbjudande

1. Öppna upp erbjudandet du vill utnyttja 
2. Visa upp erbjudandet till kassören
3. Tryck “lös in” på kassörens uppmaning

Sätt in pengar och betala med appen

Skaffa ett Loyalty Card i appen, ladda kortet med pengar så kan du betala med appen. Betalar du med ditt Loyalty Card får du alltid 10 % rabatt på ordinarie priser.

Såhär använder du Loyalty Card

1. Öppna upp Yogiboost App 
2. Logga in på ditt Loyalty Card
3. Behöver du ladda, tryck “Ladda kort”
4. Ska du betala tryck “Betala med kort” och skanna QR koden på QR läsaren 

Loyalty Card

Med vårt Loyalty Card får du 10 % rabatt på ordinarie priser när du betalar med kortet! Vi tycker det är klokt att betala med kortet, då dina pengar räcker längre, du slipper tänka på plånboken och kan betala via appen. Sen är det bara att njuta extra mycket av det goda!

Så fungerar det

Du laddar kortet i intervall om 100 kronor. Vid varje köptillfälle använder du kortet som betalningsmedel, men för att få rabatten måste det finnas tillräckligt med pengar på kortet för att genomföra ditt köp. Det finns inga begränsningar på hur många gånger kortet kan laddas eller användas. Du kan alltid ta reda på ditt saldo när du loggar in via appen och saldot finns även registrerat på ditt kvitto.


Allmänna villkor

1. Allmänt
Vi som tillhandahåller Yogiboost Loyalty Card är Yogiboost Retail AB, org. nr 556920-6864, Adelgatan 9, 211 22 Malmö. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Yogiboost Retail.

När du registrera ditt Loyalty Card ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress och mobiltelefonnummer. Du intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Genom att ladda ditt Loyalty Card med pengar godkänner du våra vid var tid gällande villkor för Loyalty Card och det uppstår ett bindande avtal mellan oss och dig.

2. Rabatt
Loyalty Card ger dig tio (10) % rabatt på det som du handlar i våra frozen yoghurt shoppar med ditt Loyalty Card. Rabatten gäller på ordinarie priser och går inte att kombinera med andra erbjudanden.

3. Ansvar m.m.
Vi ansvarar inte för tekniska störningar som kan uppstå och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av ditt Loyalty Card. Vi ansvarar inte heller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till användande av ditt Loyalty Card.

4. Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra din laddning, genom att meddela Yogiboost Retail detta via e-post till info@yogiboost.se inom 14 dagar från den dag då du genomförde din laddning (ångerfristen). Ångerrätten gäller endast under förutsättning att du inte har använt ditt kort under ångerfristen. När du ångrar din laddning betalas det belopp som du har laddat ditt kort med tillbaka till dig senast 14 dagar från det att Yogiboost Retail mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt.

5. Hantering av kortet
Du kan ladda ditt Loyalty Card i via appen i intervall om 100 kr.

Vi ber dig notera att du inte kan ta ut insatta pengar på ditt Loyalty Card i kontanter. När du väl har satt in pengar på ditt Loyalty Card kan du endast använda dessa pengar för köp i våra frozen yoghurt-butiker.

Vi förbehåller oss rätten att spärra sådana Loyalty Cards som inte används under en period om tjugofyra (24) månader varpå aktuellt Loyalty Card upphör att gälla och det eventuella tillgodohavandet på kortet tillfaller oss.

Ditt Loyalty Card är en värdehandling och du bör därför hantera kortet med aktsamhet och som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade kort.

6. Loyalty Card personuppgiftshantering
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress,

e-postadress och mobiltelefonnummer. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund och för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-post, SMS eller via annan funktion.

Vi ser dig som kund så länge som du har ett aktiverat Loyalty Card. Genom att godkänna dessa Villkor för Loyalty Card samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du ange detta i via e-post. Du kan även tacka nej till våra direktmarknadsföringsutskick genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden som du får från oss.

Du har rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

7. Tillämplig lag och hantering av klagomål
Svensk lag tillämpas på dessa Villkor för Loyalty Card. Klagomål eller synpunkter avseende våra produkter eller tjänster bör du i första hand meddela oss via e-post till info@yogiboost.se.

Följ oss på sociala medier!