Vårt digitala presentkort!

Vill du bjuda någon på något riktigt gott? 

Köp då vårt digitala presentkort idag, så skickar vi det via sms och e-post.

OBS: Vill ni hellre ge bort det i person, då skickar ni det digitala presentkortet till ert eget telefonnummer och e-postadress. Klicka på bilden nedan, spara ner bilden, skriv ut bilden och fyll i presentkort-nummer(ej. referensnummer). 

Klicka här för att köpa ett presentkort!

Allmänna villkor

Allmänt
Vi som tillhandahåller Yogiboost Presentkort är Yogiboost Retail AB, org. nr 556920-6864, Adelgatan 9, 211 22 Malmö. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Yogiboost Retail. Genom att ladda ditt Presentkort med pengar godkänner du våra vid var tid gällande Villkor för Yogiboost  Card och det uppstår ett bindande avtal mellan oss och dig.  

Ansvar  m.m.
Vi ansvarar inte för tekniska störningar som kan uppstå och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av ditt Presentkort. Vi ansvarar inte heller för eventuell data som går förlorad på grund  av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till användande av ditt Presentkort.

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra din laddning, genom att meddela Yogiboost Retail detta via e-post till info@yogiboost.se inom 14 dagar från den dag då du genomförde din laddning (ångerfristen). Ångerrätten gäller endast under förutsättning att du inte har använt ditt kort under ångerfristen. När du ångrar din laddning betalas det  belopp som du har laddat ditt kort med tillbaka till dig senast 14 dagar från det att Yogiboost Retail  mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt.

Hantering av kortet 
Vi ber dig notera att du inte kan ta ut insatta pengar på ditt Presentkort i kontanter.  När du väl har satt in pengar på ditt Presentkort kan du endast använda dessa pengar för köp i våra frozen yoghurt-butiker. 

Vi förbehåller oss rätten att spärra sådana Presentkort som inte används under  en period om tjugofyra (24) månader varpå aktuellt Presentkort upphör att gälla och det eventuella tillgodohavandet på kortet tillfaller oss.

Ditt Presentkort är en värdehandling och du bör därför hantera kortet med aktsamhet och som om det  vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade kort.

Tillämplig lag och hantering av klagomål  
Svensk lag tillämpas på dessa Villkor för Yogiboost Presentkort. Klagomål eller synpunkter avseende våra  produkter eller tjänster bör du i första hand meddela oss via e-post till info@yogiboost.se.

 

följ oss på sociala medier!