Med vårt Yogiboost Card får du 10 % rabatt på alla dina köp och unika korterbjudande! Vi tycker det är klokt att betala med kortet, då dina pengar räcker längre och du slipper tänka på kontanter. Sen är det bara att njuta extra mycket av det goda!

Så fungerar det

Du laddar kortet i intervall om 100 kronor. Vid varje köptillfälle använder du kortet som betalningsmedel, men för att få rabatten måste det finnas tillräckligt med pengar på kortet för att genomföra ditt köp. Det finns inga begränsningar på hur många gånger kortet kan laddas eller användas. Du kan alltid ta reda på ditt saldo när du loggar in via appen och saldot finns alltid registrerat på ditt kvitto.


Allmänna villkor


1. Allmänt
Vi som tillhandahåller Yogiboost Loyalty Card är Yogiboost Retail AB, org. nr 556920-6864, Adelgatan 9, 211 22 Malmö. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses Yogiboost Retail.

Om du väljer att registrera ditt Yogiboost Card ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress och mobiltelefonnummer. Du intygar att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.

Genom att ladda ditt Yogiboost Card med pengar godkänner du våra vid var tid gällande Villkor för Yogiboost Card och det uppstår ett bindande avtal mellan oss och dig.

2. Rabatt
Yogiboost Card ger dig tio (10) % rabatt på det som du handlar i våra frozen yoghurt shoppar med ditt Yogiboost Card. Rabatten gäller på ordinarie priser och går inte att kombinera med andra erbjudanden.

3. Ansvar m.m.
Vi ansvarar inte för tekniska störningar som kan uppstå och som påverkar funktionaliteten eller tillgängligheten av ditt Yogiboost Card. Vi ansvarar inte heller för eventuell data som går förlorad på grund av sådana störningar eller andra tekniska problem i anslutning till användande av ditt Yogiboost Card.

4. Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra din laddning, genom att meddela Yogiboost Retail detta via e-post till info@yogiboost.se inom 14 dagar från den dag då du genomförde din laddning (ångerfristen). Ångerrätten gäller endast under förutsättning att du inte har använt ditt kort under ångerfristen. När du ångrar din laddning betalas det belopp som du har laddat ditt kort med tillbaka till dig senast 14 dagar från det att Yogiboost Retail mottog ditt meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt.

5. Hantering av kortet
Du kan ladda ditt Yogiboost Card i våra frozen yoghurt-butiker i intervall om 100 kr.

Vi ber dig notera att du inte kan ta ut insatta pengar på ditt Yogiboost Card i kontanter. När du väl har satt in pengar på ditt Yogiboost Card kan du endast använda dessa pengar för köp i våra frozen yoghurt-butiker.

Vi förbehåller oss rätten att spärra sådana Yogiboost Cards som inte används under en period om tjugofyra (24) månader varpå aktuellt Yogiboost Card upphör att gälla och det eventuella tillgodohavandet på kortet tillfaller oss.

Ditt Yogiboost Card är en värdehandling och du bör därför hantera kortet med aktsamhet och som om det vore kontanter. Vi ansvarar inte för förlorade kort.

6. Yogiboost Card personuppgiftshantering
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss såsom namn, adress,

e-postadress och mobiltelefonnummer. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund och för marknadsföringsändamål. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via e-post, SMS eller via annan funktion.

Vi ser dig som kund så länge som du har ett aktiverat Yogiboost Card. Genom att godkänna dessa Villkor för Yogiboost Card samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring kan du ange detta i via e-post. Du kan även tacka nej till våra direktmarknadsföringsutskick genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden som du får från oss.

Du har rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.

7. Tillämplig lag och hantering av klagomål
Svensk lag tillämpas på dessa Villkor för Yogiboost Card. Klagomål eller synpunkter avseende våra produkter eller tjänster bör du i första hand meddela oss via e-post till info@yogiboost.se.


REGISTRERA DITT YOGIBOOST CARD

Registrera ditt Yogiboost Card så kan vi ersätta dig om du skulle förlora kortet. Spara ditt kortnummer på ett säkert ställe så kan du lätt spärra kortet och få ett nytt kort hemskickat med innestående saldo! Yogiboost hanterar kortägarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och lämnar aldrig ut dem till tredje part.

följ oss på sociala medier!

Frozen Yoghurt Milkshakes & Smoothies